Chronological Daily Bible Reading Guide

Thursday — Habakkuk 1:1-3:19; Zephaniah 1:1-2:7

Friday — Zephaniah 2:8-3:20; 2 Chronicles 35:20-27;

— 2 Kings 23:29-30; Jeremiah 47:1-48:47

 Saturday — 2 Chronicles 36:1-4; 2 Kings 23:31-37;

— 2 Chronicles 36:5; Jeremiah 22:1-23, 26:1-24;

— 2 Kings 24:1-4; Jeremiah 25:1-14

Sunday — Jeremiah 25:15-38

Monday — Jeremiah 19:1-20:18; Daniel 1:1-21

Tuesday — Daniel 2:1-3:30; Jeremiah 7:1-8:3

Wednesday — Jeremiah 8:4-11:23

Thursday — Jeremiah 12:1-15:21

Friday — Jeremiah 16:1-18:23; 35:1-19

Saturday — Jeremiah 49:1-33; 2 Kings 24:5-7;

— 2 Chronicles 36:6-8; 2 Kings 24:8-9;

— 2 Chronicles 36:9; Jeremiah 22:24-23:32

 Sunday — Jeremiah 23:33-24:10; 29:1-31:14

 

   * Taken from The One Year Chronological Bible published by Tyndale House Publishers